Leander Byggkonsult Logo

Bygg & projektledning

samt kontrollansvarig PBL

Tjänster

Jag erbjuder följande tjänster i företaget

Bygg- & Projektledning

Bygg- & Projektledning

Som projektledare ser jag till att projektet genomförs enligt plan, håller i projektet, dess budget och driver det i mål.

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL

Jag hjälper byggherren att se till att upprättad kontrollplan följs enligt krav i bygglagstiftningen.

Gustaf Leander, byggnadsingenjör

Jag är utbildad byggnadsingenjör och har en bakgrund inom entreprenadverksamhet.

Jag arbetar som konsult med bl.a. bygg och projektledning samt Kontrollansvarig PBL.

Utbildning och certifieringar
  • Byggnadsingenjör SBR
  • Certifierad Projektledare enligt IPMA
  • Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL Behörighet K
  • Renrum och kontrollerade lokaler
  • Offentlig upphandling av byggentreprenader och tjänster (LOU)

Certifiering

Jag är ansluten inom följande certifieringsorgan

RISE Kontrollansvarig - Behörighet K

RISE Kontrollansvarig - Behörighet K

SBR Byggingenjörerna

SBR Byggingenjörerna

Certifierad Projektledare IPMA

IPMA – International Project Management Association

Kontakt

Kontakta mig gärna med en förfrågan eller för information om företagets tjänster

Leander Byggkonsult i Mälardalen AB

Adress
Eskilstunavägen 34, 645 34 Strängnäs
Org.nr
556953-2806

Gustaf Leander

Telefon